Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονικός

Επισκευή συσκευών εικόνας και ήχου

  Επισκευή τηλεοράσεων κάθε τύπου, ηχοσυστημάτων, ηχείων, ενισχυτών ήχου, κινητά τηλέφωνα, πλακέτες κ.α..