Ηλεκτρονικός

  Επισκευή πλακέτας συσκευών.

   Επισκευή Τηλεοράσεων κάθε τύπου, Ηχοσυστημάτων, Ηχείων, Ενισχυτών ήχου, κ.α..

 
 arrow  Επισκευή τηλεοράσεων.
 arrow  Επισκευή ηχοσυστημάτων,
 arrow  Επισκευή ηχείων,
 arrow  Επισκευή ενισχυτών ήχου,
 arrow  Επισκευή πλακέτας πλυντηρίου ρούχων.
 arrow  Επισκευή πλακέτας πλυντηρίου πιάτων.
 arrow  Επισκευή πλακέτας ψυγείου.
 arrow  Επισκευή πλακέτας κλιματιστικού.